Echipa educațională

Personalul administrativ

Nadejda Chelmenciuc

Director

Grad managerial II

Grad didactic II

Vechime în muncă:
Pedagogica – 34
De conducere – 19

Valentina Bobrov

Director adjunct

Vechime în muncă:


Pedagogica – 43
De conducere – 7

Nelea Flocea

Organizator

Grad didactic II

Vechime în muncă:
Pedagogica – 10
De conducere – 2

Lista cadrelor didactice 2016-2017

N/O Numele Prenumele Funcţia Grad didactic Vechime în muncă
1. Nadejda Chelmenciuc Profesor, istoria românilor şi universală II 34
2. Valentina Bobrov Profesor, limba şi
literatura rusă

Geografie

II 43
3. Claudia

Burcă

Profesor, limba şi
literatura română
II 39
4 Svetlana

lovan

Profesor, limba franceză II 37
5 Nelea

Flocea

Profesor, fizica,chimia, informatica II 10
6 Raisa

Sîrbu

Profesor, biologie II 47
7. Petru

Nazaria

Profesor, matematica II
8. Nicolai Mereuţă Profesor, educaţie fizică 0
9. Lora

Colibaş

Profesor, educaţie tehnologică, civică, plastică 36
10. Elena

Gorneţ

Profesor, limba franceză 0
11. Elena

Chiperi

Învăţător, clasele primare II 33
12. Elena

Chicot

Învăţător, clasele primare II 28
13. Raisa

Dugan

Învăţător, clasele primare II 24
14. Olga

Mocanu

Învăţător, clasele primare 5