Mesajul Directorului

Cuvântul ne duce, în primul rând, cu gândul la acel loc unde fiecare îşi începe sau şi-a început călătoria spre cunoaştere, o cunoaştere încărcată de taine pe care nu le poate bănui nici cel ce păşeşte timid spre învăţătură, dar nici cel ce are menirea să dirijeze acest mers al învăţăcelului.Şi când te gândeşti că în viaţă ai realizări cu adevărat numai pentru că ai avut parte de şcoală?!

Având o istorie de 146 de ani, această unitate școlară se mândrește cu o experiență didactică însemnată. Misiunea noastră este de a contribui la creșterea gradului de educație obligatorie pentru elevii din clasele I-IX, prin dezvoltarea unui sistem educațional performant care să permită elevilor formarea de caractere complexe și armonioase. În acest sens, școala noastră are în vedere permanent construirea unui parteneriat  educativ solid între școala – elevi – părinți, care să permită îndeplinirea scopului educației.

Pentru mine, în calitate de director al IP Gimnaziul Teliţa, înseamnă foarte mult fiecare segment amintit şi nespus de mult toate la un loc, pentru că nu-mi este indiferent felul de a fi al acestei şcoli. Împreună cu colegii mei, cadre didactice sau personal auxiliar ne străduim să tindem spre o şcoală de rafinament şi bun-gust, spre o pepinieră de calitate pentru treapta următoare de învăţământ şi susţin cu toată convingerea că reuşim.
La única replicas relojes en el mundo con una reserva de marcha de 50 días: tres modelos de Big Bang en 2013, tres modelos de Big Bang en 2019, dos nuevas versiones de „carreras” de Big Bang Ferrari ahora se han presentado. Deportes excepcionales replicas de relojes en honor a excepcionales autos de carreras. En 2019, para celebrar el décimo aniversario del Big Bang, Hublot presenta dos nuevos modelos desarrollados con Ferrari: el primero es el llamado Big Bang Ferrari Black Ceramic, que está adornado con detalles en el legendario color rojo de Ferrari.
El segundo es el replicas de relojes, inspirado en el histórico NART (North America Racing Team). El color predominante en la correa también refleja la estética de la esfera, con índices y manos con un acabado chapado en rodio para la cerámica gris y el barniz rojo Para la cerámica negra. Al recordar los códigos distintivos de las ruedas Ferrari de cinco radios, el peso oscilante es visible debajo del fondo de zafiro transparente.

Școala oferă elevilor nu doar programe instructiv-educative, dar şi  experienţe  de neuitat, relaţii interumane de cea mai bună calitate, un mediu  de învăţare stimulativ. Angajamentele noastre pentru viitor se referă la creşterea calităţii actelor de învăţare, la diversificarea activităţilor prin crearea de parteneriate și programe.

   An de an, luna septem­brie este aștep­tată cu multă nerăbdare de copii, ado­lescenți, părinți și cadre di­dac­tice, ele­vii doresc să-și revadă colegii, să de­pene am­intiri din vacanța mare, părinții retrăiesc alături de copi­ii lor emoția începutu­lui unui nou an școlar și re­mem­o­re­ază am­intiri din pe­rioa­da copilăriei, iar cadrele di­dac­tice așteaptă cu însu­flețire întâlnirea cu ele­vii pen­tru a-și putea îndepli­ni menirea lor de dascăli.  Educația este darul cel mai de preț al fiecărui in­di­vid, aceas­ta ar tre­bui să fie de­viza fiecăruia din­tre noi: cadre di­dac­tice, elevi, părinți.
Ne dorim ca partene­r­iat­ul școală-fam­i­lie-co­mu­ni­tate locală să funcționeze pen­tru a spri­ji­ni tiner­ii în lun­gul drum al formării.
Stimați parteneri în educație, vă mulțumim pentru sprijinul pe care, cu atâta dărnicie, îl dați elevilor nostril! Ne ex­primăm convin­gerea că reprezen­tanții co­mu­nității lo­cale vor veni în întâmp­inarea nevoilor cu care se con­fruntă in­sti­tuția noas­tră școlară pen­tru a ben­e­fi­cia în vi­itor de cetățeni re­spon­s­abili.
Părinţii sunt întotdeauna bineveniţi la noi la şcoală. Noi vedem părinţii noştri ca parteneri egali în asigurarea unor experienţe educaţionale importante copiilor noştri. Totodată, vă încurajăm sa participaţi activ în programele şcolii şi în activităţile de la clasă. Sunt multe posibilităţi prin care vă puteţi ajuta copiii  la clasă, sau în comitetul de părinţi sau prin participarea la diferite activităţi din cadrul şcolii noastre.

Efortul nostru de fiecare clipă și de fiecare zi este răsplătit de puritatea și candoarea unei priviri de copil și de zâmbetul avântat al fiecărui adolescent. Credem că împreună cu elevii noștri transformăm trecutul și prezentul în viitor.
Dragi elevi, școala este a voastră, ea trebuie să fie atât de încăpătoare, încât să cuprindă toate așteptările, visurile și idealurile voastre. Priviți-o cu dragoste, intrați în ea cu încredere, faceți din sălile de clasă un loc familiar și prietenos. Școala și cei care o slujesc sunt calea spre descoperire și devenire, o cale deschisă, accesibilă.

Vă doresc tuturor putere de muncă, înțelepciune și împliniri!